May 27 – June 26, 2015

Drisha Kollel

תוכנית לימוד קיץ ב-‘דרישה’ בניו יורק

.לימוד כנה, מעמיק, פתוח

 

בית מדרש ‘דרישה’ בניו יורק מזמין אותך תלמיד/ת מדרשה וישיבה ובוגר/ת צבא ושירות לאומי לתכנית לימוד אינטנסיבית ומרתקת בקיץ בארה”ב. התכנית מתמקדת בלימוד גמרא בעיון עם חברותות ובשיעורים ברמות שונות, הכנה לתפילה, סדרות לימוד מגוונות ומעמיקות בתנ”ך, מחשבה וחסידות ונתינה לחברה ולקהילה

בבית המדרש ‘דרישה’ אנו מבקשים לגבש חבורה המסורה ללימוד תורה רציני ומעמיק הנעשה מתוך כנות, פתיחות ומחוייבות

לימוד הגמרא נמצא במוקד עיסוקנו בבית המדרש, ובצידו נלמדים תנ”ך, חסידות, מדרש, פיוט ועוד. אנו חותרים להגיע לאמיתה של תורה באמצעות הקשבה רגישה וישרה לכָּתוב, תוך שימוש במקורות ומתודות מגוונים

אנו מבקשים לימוד תורה חיוני המכוון אותנו לעשייה ותרומה לחברה ולקהילה, כל אחת ואחד לפי כוחותיו ונטיותיו. אנו מאמינים כי נדרש מאיתנו לבחון כיצד ובמה הלימוד משמעותי לחיינו ומיתרגם לעשייה – נקראים לשמוע את דרישת הכתוב כלפינו כיחידים וכקהילה. בתכנית הקיץ אנו משלבים תרומה לקהילת חסרי הבית ועוד תוך מחשבה על הקשר בין הלימוד והתפילה לנתינה לאחר

התפילה תופסת מקום מרכזי בסדר היום של בית המדרש. אנו מאמינים כי אפשר וכדאי ללמוד להתפלל וכי ישנן דרכים וכלים המסוגלים לעורר אותנו לתפילה. הלימוד, השירה, הניגון, התפילה והשהות בבית המדרש מאפשרים לנו להיפגש עם עצמנו ועם חבורת הלומדים המגוונת באופן חדש, חף מציניות ומתיוגים

התכנית מתקיימת בחודשים יוני ויולי וניתן להירשם לחודש/ חודשיים

התכנית כוללת מלגה למתקבלים וסיוע אפשרי של עד 1000$/$2500 לכרטיס טיסה

  [email protected]– ליצירת קשר, ולפרטים נוספים: ניסה

לימוד תורה- אנו מאמינים שלימוד תורה מעמיק הוא הבסיס הרוחני בחייו/ה של יהודי/ה ולימוד הגמרא הוא הבסיס למפגש בלתי אמצעי עם מקורות היהדות.  משום כך, לימוד הגמרא נמצא במוקד עיסוקנו בבית המדרש, ובצידו נלמדים תנ”ך, חסידות, מדרש, פיוט ועוד. אנו חותרים להגיע לאמיתה של תורה באמצעות הקשבה רגישה וישרה לכָּתוב, תוך שימוש במקורות ומתודות מגוונים

תרומה לקהילה- אנו מבקשים לימוד תורה חיוני המכוון אותנו לעשייה ותרומה לחברה ולקהילה, כל אחת ואחד לפי כוחותיו ונטיותיו. אנו מאמינים כי נדרש מאיתנו לבחון כיצד ובמה הלימוד משמעותי לחיינו ומיתרגם לעשייה – נקראים לשמוע את דרישת הכתוב כלפינו כיחידים וכקהילה

תפילה משמעותית- אנו רואים בתפילה מקור לעבודת ה’ הלב והנפש לכן התפילה תופסת מקום מרכזי בסדר היום של בית המדרש. אנו מאמינים כי אפשר וכדאי ללמוד להתפלל וכי ישנן דרכים וכלים שונים המסוגלים לעורר אותנו לתפילה

מחויבות- אנו מאמינים בדרישה מהאדם לגלות את ייחודו, ערכיו וייעודו בעולם ובאחריות האדם לתיקונו האישי והחברה שסביבו דרך מפגש עם לימוד מחייב מתוך פתיחת הלב