212.595.0307
1501 Broadway, suite 505A | New York, NY 10036

Drisha in Israel

Join the Drisha Network

Sign Up Now

Winter Program in Israel

 

.בין התאריכים ו’-ח’ באדר א’6-8 בפברואר, תתקיים תוכנית קצרה בכפר הנוער ימין אורד

.בלימוד נעסוק בנושא “סביב למשכן יחנו”: בנייה, קהילה, שכינה

.התוכנית פונה לתלמידים החפצים בלימוד תורה רציני ומעמיק ומתעניינים בסוגיות סוציאליות המעסיקות את החברה הישראלית

.התכנית מיועדת לבני 22–32, נשים וגברים. מספר המקומות מוגבל ולא נוכל לקבל את כולם. אנא הירשמו בהקדם

.(עלות התוכנית: 100 ש”ח (כולל לינה ואוכל

.ניתן להירשם כאן

  bsteinmetzsilber@drisha.org  :עם שאלות, ניתן ליצור קשר עם ברוריה

www.facebook.com/drishaisrael :תתעדכנו בעמוד הפייסבוק שלנו